Кружки
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru Как вылечить грыжу живота описано тут - https://gryzha.kiev.ua

На изображении может находиться: 4 человека

“Айтматовду окуйбуз” аттуу онлайн- сынак республиканын  жалпы билим берүүчү окуу мектептеринин, мектептен тышкаркы  билим берүүчү мекемелердин окуучуларынын арасында жайкы эс алуу  убагында өткөрүлөт

 

2020 “Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо” жылынын алкагында өтөт.

Жалпы Жоболор

Ааламдын жазуучусу болгон,  улуу инсан, ойчул, заманыбыздын   залкар  жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Ч.Т.Айтматовдун өмүрү жана  чыгармачылыгы  - бул бир  доорду камтыйт. Автордун  чыгармалары балдардын нравалык кулк мүнөздөрүн  калыптандырууга, Ата-Мекенди сүйүүгө, адамдарды бири бирин сыйлоого, жакшы иштерге  түрткү берип, эмгекке үйрөтүп, өз мекенинин патриоту  болууга , абийирдүүлүккө чакырат. Ч.Айтматовдун чыгармалары, анын  өмүрү жана чыгармачылыгы эң бийик руханий жана моралдык баалуулуктардын  үлгүсү. Ч.Айтматовдун легендарлуу  чыгармалары  балдардын  чыгармачылык потенциалын өстүрүүгө, гумандуулукка жана боорукердикке тарбиялайт.

Окуучулардын  жайкы эс алуусун мазмундуу, китеп окуу  менен  өткөрүү.

Республиканын бардык булуң бурчунан балдарды китеп окууга, китеп дүйнөсүнө  тартуу, китепке кызыктыруу.

Онлайн –сынактын уюштуруучусу: Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук “Сейтек” борбору, КР Билим берүү жана илим Министрлиги.

Бул Жобо сынактын  максатын жана милдетин кароо менен бирге, сынактын мазмунун камтып, аны  өткөрүүнүн  мөөнөтүн жана  катышуучулардын  милдеттерин карайт.

Максаттары:

1.      Улуу жазуучунун көркөм чыгармаларын  балдардын жана жаштардын арасында  жайылтуу.

2.   Балдарды жана өспүрүмдөрдү  китеп окууга, көркөм  адабиятты , улуу жазуучунун  чыгармаларын окууга  тартуу. Балдардын жайкы  эс алууларын  үзүрлүү өткөрүү.

3.      Ч.Айтматовдун  чыгармачылыгына  балдарды жана өспүрүмдөрдү  тартуу, алардын өз демилгелүү, активдүү   болуусуна жана өз мамлекети үчүн сыймыктанууга  тарбиялоо

 

 

Сынактын милдеттери:

Залкар жазуучу, ойчул, мамлекеттик жана коомдук  ишмер   Ч.Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы  менен таанышуу.  Ч.Айтматовдун легендарлуу чыгармалары аркылуу   балдардын нравалык мүнөздөрүн калыптандыруу, Ата-Мекенди  сүйүүгө, патриоттуулук сезимдерди ойготуу, тарбиялоо.

Балдардын  чыгармачылык потенциалын  өстүрүп, өсүп келе жаткан муунду, окуучуларды Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча онлайн – сынакка  катышууга  үндөө.

Сынакты өткөрүүнүн шарттары:

1.      Сынакка жалпы билим берүүчү мектептердин жана мектептен тышкаркы билим берүүчү  уюмдардын  окуучулары катыша алышат.

 2.     Сынак үч номинацияда  өтөт: “ Эң жакшы сүрөт” ( катышуучлардын жашы 8 жашка чейин), “Эң жакшы монолог” (катышуучулардын жашы 9 жаштан 12 жашка чейин), “Эң жакшы эссе” ( 13 жаштан жогору) 

Сынактын шарты:

Ч.Айтматовдун бир чыгармасын окуп бүтүп, айтылган үч номинацияда  берүү шарт.

Жазуучунун  бир чыгармасынан үзүндү тандап, окуп берип, жатка айтып берип, видеого тартып, бир чыгармасынан үзүндүдөн  сүрөт  тартып, жазуучунун  чыгармасы аркылуу түшүнгөнүнө  эссе жазып, эссени  так, мазмуну менен  окуп берип, видео аркылуу жөнөтүү.

Сынакка  берилген  катышуучуунун  иши  окуган  чыгарманын,   улуу жазуучунун  чыгармасынын түшүнүгүн, мазмунун  жана   маанисин  бере алышы керек.

 Ар бир катышуучудан талапка ылайык бирден  автордук иш каралат. 

Сынактын  чечими:

Мөөнөтү: 2020 –ж.  10 августу.

Сынакка жөнөтүлгөн сүрөттөр, видео роликтер монолог, эсселер  жиберген  ар бир катышуучунун  -  билдирүүсү менен  жөнөтүлөт.

Сынакка  автордук иштер гана кабыл алынат.

Бардык  автордук иштер: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. почтасына, же  вотсап номерлерине  тел.: 0555769672, 0551727269 жөнөтүлөт, андан кийин алар иштелип  чыгып:     Fаcebook баракчасына, “Сейтек” борборунун  сайтына жайгаштырылат.

Аягында  катышуучулар   дипломдор менен сыйланышат. Эң активдүү катышкан окуучулар “Сейтек” борбору өткөргөн иш-чарага  чакырылат

 

 

 

 

 

Тиркеме № 1

Катышуучунун билдирүүсү

 

Катышуучунун аты, ысымы ____________________________________________

 

Жашы_______________________________________________________________

 

 Окуган мектептин аты,  дареги _______________________________________________

 

Областы_________________________________________________________________

 

Сынакта аткарылуучу чыгарманын аты: ______________________________________

 

Кайсы номинация: (Ч.Айтматовдун кайсы чыгармасын окудуңар, кайсы чыгармасынан

үзүндү:

Сүрөт__________________________________________________________________

Монолог ____________________________________________________________

Эссе ________________________________________________________________ 

                         

Байланышуу (e-mail, моб. тел. WhatsApp): ______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Кол тамга: _________________________________________________

                                                                                         «___» ____________ 2020 г.

 

 

 Онлайн-конкурс «Читая Айтматова»  среди учащихся  общеобразовательных школ, внешкольных учреждений  дополнительного образования республики   в дни летних   каникул

Проводится в рамках “Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей”

 

Общее положение

Жизнь и творческое наследие великого писателя, мыслителя, общественного и государственного деятеля современности Ч.Т. Айтматова – целая эпоха, знакомство с которой формирует у детей нравственные качества, любовь к Родине, патриотизм, уважение к человеку и к его добрым делам, труду и совести. Произведения Ч. Айтматова, его личная жизнь и творчество является примером высокой духовности и нравственности. Легендарные произведения Ч.Айтматова способствует развитию у детей творческого потенциала, гуманности и сочувствия.

Организатором  конкурса является: Национальный Центр детей и юношества  “Сейтек” Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Настоящее положение рассматривает цели и задачи, содержание, сроки  проведения  конкурса и  обязанности участников.

Цели:

1.      Содействие  развитию  художественного  творчества  великого  писателя  среди детей и подростков.

2.    Привлечение  детей и подростков к чтению книг, художественной  литературе,  любви произведениям  великого  писателя.  

3.      Вовлечение  детей и подростков в  творческую  деятельность  Ч Айтматова, формирование у них активной жизненной  позиции и чувства гордости за свою страну.

Задачи конкурса:

Знакомство с жизнью и творческим наследием Чингиза Айтматова-великого писателя, мыслителя, общественного и государственного деятеля.

Формирование у детей нравственных качеств, любви к Родине, патриотизма   через легендарные произведения Ч.Айтматова.

Развитие творческого потенциала детей и привлечение подрастающего поколения Кыргызстана к участию в конкурсе по произведениям Чингиза Айтматова.

 

 

 

 

Условия проведения конкурса:

1.      В конкурсе участвуют, учащиеся  общеобразовательных  школ республики и внешкольных учреждений дополнительного образования.

2.      Конкурс проводится в трех номинациях: “Лучший рисунок” (участники до 8 лет), “Лучший монолог” (участники от 9 до 12 лет), “Лучшее эссе” (участники от 13 лет старше).

 

Условия конкурса:

Прочитать произведение Ч. Айтматова, осмыслить и передать в одной из трех номинаций.

Выбрать отрывок из произведений писателя, прочитать или рассказать его наизусть и снять на видео, нарисовать рисунок, написать эссе по мотивам произведений классика.

Каждая представленная работа участника на конкурс должна передать понимание автора о прочитанном, смысл и содержание произведения великого писателя.  

От каждого участника на конкурс принимается только одна работа.

 

Решение конкурса:

Сроки: до 10 августа 2020 г.

Во время отправки рисунков, видео-роликов с монологами и эссе на конкурс , на каждого участника заполняется  анкета – заявка.    

На конкурс принимаются только авторские работы.

Все работы отправлять на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или на вотсап по тел.: 0555769672, 0551727269, после они обрабатываются, и выставляются на  страничку   Fаcebook, на сайт  Центра  “Сейтек”.

Участники награждаются  дипломами. Самые активные участники онлайн-конкурса приглашаются на мероприятие НЦДЮ “Сейтек”

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

 

Фамилия, имя  участника ____________________________________________

 

Возраст_______________________________________________________________

 

 Адрес школы, название _______________________________________________

 

Область_________________________________________________________________

 

Какое произведение : ______________________________________

 

По какой номинации: (Какое произведение Ч.Айтматова прочли, отрывок из какого произведения:

Рисунок__________________________________________________________________

Монолог ____________________________________________________________

Эссе ________________________________________________________________ 

                         

Обратная связь (e-mail, моб. тел. WhatsApp): ______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Подпись: _________________________________________________

                                                                                         «___» ____________ 2020 г.

ПРЕСС – РЕЛИЗ

онлайн –концерта, посвященного Международному Дню защиты детей 1-июня

28 мая 2020 г. в Национальном Центре детей и юношества “Сейтек” состоялся онлайн –концерт, посвященный  Международному дню защиты детей, который   проходил в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

 

В связи с ситуацией в  республике  юные таланты  НЦДЮ “Сейтек” решили  показать свое мастерство  используя социальные сети, как визуальный контент на просторах  Интернета, а также телеканал ЭЛТР.

            В концерте  принял участие  Ансамбль “Жаш Канат” и творческие коллективы Центра “Сейтек”:  Народный образцовый театрализованный детксий хор “Ак-Шоола”, Ансамбли “Шаттык”, “Ак Ниет”, “Дилгир”, “Улыбка”.

            За время карантина  весь коллектив НЦДЮ “Сейтек” участвовал в онлайн – конкурсах, проводил онлайн обучение,  преподователи  Центра принимали участие в  теле-уроках.

            С каждым днем у детей растет интерес к новым технологиям,  современным гаджетам, а вот семейные отношения отходят на второй план. Общению  в кругу семьи, отношениям между детьми и их родителями, не остается времени. На сегодня в нашем обществе приоритетным  является  направление, когда  дети  с родителями, на расстоянии, вместе выполняют задания  педагогов. И поэтому  Центр “Сейтек” большое внимание уделяет семейному воспитатнию, а именно общению детей с их родителями,. В одном из конкурсов хор “Ак Шоола” показал талантливую  семью, связь родителей и детей, отношение между отцом и сыном, между дочкой и мамой.

            В основном программа онлайн - концерта состоит из таких талантливых семей, где поют              родители и дети.

Онлайн-программу начала семья известных музыкантов, народный артист КР – Курмангазы Азыкбаев и его дочь Заслуженная артистка КР и Туркменистана – Нурайым Азыкбаева.

            Семейные талантливые родители и дети: Акунбек Эрбол с песней “Гулазык”, Бектурганов Азирет с мамой  Гүлнарой  с произведением “Тагылдыр тоо”, Асанкожоева Амина и  Умар с мамой  Салтанат с песней  “Мына кызык”, Маметов Жоодат с папой  Баястанлм исполнили  произведение  “Миң кыял”  на комузе, Асылбеков Эмирхан с бабушкой  Касиет выступали  с песней  “Момпосуй бала”, Шабданалиев Акжол с мамой  Салтанат  исполнили “Бессамо мучо”, семья Куттукбековых  исполнили “Детский джаз”.  

            Онлайн-концерт прошел в необычном формате, в пустом зрительном зале.

 

            Еще раз  мы убедились  в большом таланте юных артистов НЦДЮ “Сейтек”.        

На изображении может находиться: один или несколько человек и в помещении На изображении может находиться: 1 человек, на сцене, стоит и в помещении На изображении может находиться: 1 человек, стоит и на сцене

«Атам, апам  жана  мен, китеп  окуйбуз  баарыбыз  тең» - «Читаем вместе, всей семьей»  онлайн – сынагынын

 

 

ЧЕЧИМИ:

Окурман үй-бүлө номинациясы берилет:

 

                 Сырдыбаева Аяна 11 жаш

 Окурман үй-бүлө

Ысык-Көл обл.

 

 

1-орун

Жумабекова Алия, 3 класс

Ысык-Көл обл.

1-орун

Эсенбекова  Ханыша 

Талас обл.

1-орун

Жусупбеков Руслан, 3 класс

Ош обл.

1-орун

Ашимов Иманалы, 5 класс,

Жалал-Абад обл.

1-орун

Журавошиева  Бибихоним, 10 жаш

Баткен обл.

1-орун

Кубанычбеков  Нурбек , 4 кл.

Нарын обл.

1-орун

Медведева Виолетта, 10 жаш

Чуй обл.

1-орун

Суйдунбеков  Актан, 1 класс

 Чуй обл.

1-орун

Жакшылыкова  Акак 

Чуй обл.

2-орун

Шакембаева Тамара, 6 жаш

Ысык-Көл обл.

2-орун

Бектенова Нуреля, 7 жаш

Ысык-Көл обл.

2-орун

Батыров Жумабек, 4 класс

Ош обл.

2-орун

Султанова Айжан, 3 класс

Жалал-Абад обл.

2-орун

Эшматова Аруке, 10 жаш

Баткен обл.

2-орун

Карнаухова Арина, 8 жаш,

 Чуй обл.

2-орун

Ибрагимовы Нагина  и Самина

Чуй обл.

2-орун

Новиковы Диана 12 жаш, Виктор 9 жаш,

Чуй обл.

2-орун

 Женишбеков Эмир, 10 жаш

Нарын обл.

3-орун

Айтбеков Алмаз -6 жаш

Ысык-Көл обл.

3-орун

Орунбаев Дамир

Талас обл.

3-орун

Нематова  Мубина, 4 класс 

Ош обл.

3-орун

 Нуртилек Абдигапаров 3

Ош обл.

3-орун

Автандилова Алия, 12 жаш

Жалал-Абад обл.

3-орун

Абдыманапов  Али, 1 класс

Баткен обл.

3-орун

Бакытбекова Наима, 7 жаш

Нарын обл.

3-орун

Аширова Наима, 2 класс

Чуй  обл.

3-орун

Борисов Андрей- 7 жаш

Чуй  обл.

Ыраазы

чылык

Акылбекова Адеми, 8 жаш

Ысык-Көл обл.

Ыраазы

чылык

Бактыбеков Акжол, 3 класс

 

Ысык-Көл обл.

 

Ыраазы

чылык

 Адырбеков Рамазан, 10 жаш

Ысык-Көл обл.

 

Ыраазы

чылык

Иркинова Элина, 4 класс

Ысык-Көл обл.

Ыраазы

чылык

Атагелдиева Акылай, 1 класс

Ысык-Көл обл.

 

Ыраазы

чылык

Орунбаева Айназик, 7 лет

Талас обл.

Ыраазы

чылык

Урайымова Айтунук, 12 лет

Ош обл.

Ыраазы

чылык

Шарабидинов Нурислам, 3 класс

Ош  обл.

Ыраазы

чылык

Ильясова Бурулай, 3 класс

Ош обл.

Ыраазы

чылык

Зайнабидинова Аяна, 4 класс

Жалал-Абад обл.

Ыраазы

чылык

Таабалдиев  Амир, 3 класс

Жалал-Абад обл.

Ыраазы

чылык

Абдимиталипова Медина, 3 класс

Жалал-Абад обл.

Ыраазы

чылык

Шекербекова Малика , 12 жаш     

Жалал-Абад обл.

Ыраазы

чылык

Халмахматовы Шохку 10 жаш Рухшона 11 жаш

Баткен обл.

Ыраазы

чылык

Калиясова Айэлина, 11 жаш

Нарын обл.

Ыраазы

чылык

Азизбеков Эмир, 9 жаш

Нарын обл.

Ыраазы

чылык

Калайбекова Аделина, 6 класс

Нарын обл.

Ыраазы

чылык

Темирбеков  Иман, 3 класс

Нарын обл.

Ыраазы

чылык

Найзабекова Айсулуу, 2 класс

Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Эргешова Айбике,

 Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Дорохин Сергей 10 жаш, Пархоменко Дарья 10 лет, Малюкова Алена 10 лет, Малюкова Алиса 11 лет

Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Чинибекова Айдай, 7  жаш

Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Ашимжанов Наджмедин

Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Абдымамбетов Жоомарт, 6 жаш

Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Акатов Алихан, 8 жаш

Чүй обл.

Ыраазы

чылык

Иманалиева  Умут, 8 жаш

 Чүй обл.

Ыраазы

Чылык

Болотбекова Кызжибек, 6 жаш

 

Чүй обл.

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

 

 

 

 

 

 

Мы продлеваем онлайн-конкурс

 

“Читаем вместе, всей семьей”

 

до 25 мая (включительно)

#читаем#читаемвместе#читаемдома#окуйбуз#биргеокуйбуз#уйдоокуйбуз