Кружки
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru Как вылечить грыжу живота описано тут - https://gryzha.kiev.ua

На изображении может находиться: 47 человек, в том числе Аида Берикова, люди на сцене

 

 

 

“Көп  түрдүүлүктөгү  шайкештик онлайн-сынагынын”

Жобосу

“Достук жана боордоштук – биздин байлыгыбыз” девизи менен өтөт

 

“Маданий  көп түрдүүлүктү эске алуу менен бирге, улут аралык  баарлашуу” биздин вазийпабыз (миссия)

 

         Ар бир жаңы муун  жаңы көйгөйлөргө туш болот.  Биздин балдардын  жана өспүрүмдөрдүн азыркы учурда  эң маанилүү көйгөйү бул    бири-бири менен  баарлашуу, сүйлөшүү болуп эсептелет. Биздин  сынак  ушул көйгөйдү  чечүүгө, Кыргызстанда  жашаган  бардык улуттагы элди  биримдикке, достукка, кызматташууга  чакырууга  багытталган.

 

“Көп түрдүүлүктөгү шайкештик” – бул бардык улуттагы   балдардын, динине, маданиятына карабастан,  мыкты, укмуштуу дүйнөгө  таандык  экендиги. Биз сыртыбыздан  канчалык айырмаланып турсак дагы, ички  дүйнөбүз менен жакын  болушубуз мүмкүн. Чын жүрөктөн, ак ниет жана ачык карым-катнаш, жаныңда  жашагандарды түшүнүү менен кабыл  алуу гана аркылуу биз бири бирибизге жакындап, дүйнөнү  гармониялуу  кыла алабыз.

 

Сынактын максаты: улут  арасындагы  маек курууга, сүйлөшүүгө, ар бир адамдын индивидуалдуулугун көрсөтө билүү,    маданияттын ар түрдүүлүгүн  кабыл алуу  жана түшүнүү.

 

Милдети:

- Кыргызстанда жашаган элдердин маданиятына кызыгуу, бардык улуттун өкүлдөрүнө сый урмат менен мамиле жасоо,  улут аралык  жана ар  кандай диндеги  адамдарга  колдоо көрсөтүү;

 

-       ар улуттун өкүлдөрүнүн маданияты, үрп-адаты, салты, тили жөнүндө өсүп келе жаткан муунга  оң түшүнүктү бекитүү;

-       катышуучулардын арасынан таланттуу, чыгармачыл жана активдүүлөрдү тандап жана аларды кызыктыруу;

    Катышуучулардын  чыгармачылыгы – бул, балдардын бирге болуусу,  бирге пикир алышууга, бирге өсүүгө жана дүйнөнү  жакшыртууга далалат жасоолору бир экендигин түшүнүү;

Сынакка, улуттук каада-салтты, Кыргызстанда жашаган улуттардын жашоосун жана ар улутка таандык  болгон  ар кандай жакшы  нерселерди камтыган иштер кабыл алынат. Улут аралык достукту,  бири-бирин түшүнүшүүнү  жана  ар улуттун жакшы нерсесин көрсөтүү  кубатталат.    

 

Сынакты  өткөрүү шарты:

1.  Сынакка 6 жаштан 20 жашка чейинки балдар жана жаштар катыша алышат    

2.  Сынак  төмөнкү номинациялар боюнча  өтөт: 

 “Эң жакшы  сүрөт (катышуучулардын жашы 10 жашка чейин),  графика(карандаш) жана живопись(акварель, гуашь,пастель, масло, тушь) техникалары менен аткарылышы  шарт;

 Эң жакшы  фотосүрөт (6 жаштан 20 жашка чейинкилер катыша алышат),  иштер jpg форматта аткарылышы керек;

 Эң жакшы бий (9 жаштан 15 жашка чейин), жеке жана коллективдүү бийлерди кабыл алабыз;

 Эң жакшы эссе (13 жаштан жогоркулар), эссенин текстти өзү жазган болушу керек жана тематикага  туура келиши шарт;

 Эң жакшы видеоролик(13 жаштан жогоркулар), өзүнүн идеясын кыска 1 минуталык видеороликте көрсөтүшү керек;

Эң жакшы ыр (6 жаштан 20 жашка чейинкилер),  ырлар ар кайсы тилде аткарылышы шарт;

3. Катышуучулар  сынакка 5 ишти салышы керек, жашы сынактын номинациясына  туура келбесе каралабайт;

 4.Сынакка жиберүүчү ишке : катышуучунун аты-жөнү, жашы, кайсы аймакта, толук дареги, кайсы окуу жайдан,  жиберүүчү иштин  аталышы, катышуучунун телефондору, еmail почтасы көрсөтүлөт.

Сынакты өткөрүү убактысы: 2020- ж. 20 октябрынан 20 ноябрга  чейин

Сынакка жиберилүүчү иштерди:

Фото жана тартылган сүрөттөр: ватсап 0555769672 же почтасына: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бий жана эссе – ватсап 0551727269 же  почтасына: ira.baltabaeva@mail.ru

Ыр жана видеороликтер  ватсап 0703566577 же почтасына: zhanbolotuuluulan@gmail.com

 

 

Сыйлыктар:

Сынактын жыйынтыгы  жана аларды сыйлоо, катышуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша 1,2,3  даражадагы  дипломдорду, активдүү катышкандыгы үчүн грамоталарды  тапшыруу менен жыйынтыкталат.

 

    Сынакта, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына туура  келбеген иш аракеттер,  адамдын кандайдыр бир укуктарын   кысымга  алынышы каралбайт.   

Сынакта,  башка бирөөнүн идеясын  көчүрүп алынган  иштер  каралбайт.

 

 

Положение

Онлайн-конкурса «Гармония в Многообразии» под девизом: “Дружба и братство – наше богатство”

 

Миссия: учитывая культурное многообразие, вести межкультурный диалог

 

Каждое новое поколение сталкивается с новыми проблемами. Главная проблема наших детей и подростков –это проблема общения. Именно на преодоление этого направлен наш конкурс, призывающий собрать воедино все народы Кыргызстана.

Гармония в многообразии – это прикосновение к миру прекрасного и совершенного через различие детей всех национальностей, вероисповеданий и культур. При нашей внешней непохожести мы можем быть внутренне близки. Только через искреннее, открытое и доброе общение, через понимание и принятие всех живущих рядом, мы сможем приблизиться друг к другу -  сделать мир гармоничнее.

 

Цель: способствовать ведению диалога между народами, принятие и понимание разных культур, форм самовыражения и способов проявления индивидуальности.

Задачи:

- формирование интереса к культуре народов, проживающих в Кыргызстане, уважительного отношения к представителям различных национальностей, поддержание межнационального и межконфессионального согласия;

-       укрепление положительных представлений подрастающего поколения о культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей;

-       выявление и поощрение талантливых, творческих и активных участников.

Творчество участников – это возможность понять, что дети могут и должны быть вместе, что они едины в своих порывах общаться, развиваться и делать наш мир лучше.

На конкурс принимаются работы, показывающие национальные традиции, уклад жизни и другие яркие признаки, присущие различным народам Кыргызстана. Приветствуется межнациональная дружба, взаимопонимание и позитивный настрой.

Условия проведения конкурса:

1.      Участником конкурса может стать любой в возрасте от 6 до 20 лет.

2.      Конкурс проводится  по следующим номинациям:

“Лучший рисунок” (участники до  10 лет),  работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;

“Лучшее фото (участники от 6 до 20 лет), работы принимаются в формате: jpg;

Лучший  танец (участники от 9 до 15 лет), принимаем коллекивные и одиночные выступления;

Лучшее  эссе (участники от 13 лет старше), текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать тематике; 

Лучший видеоролик ( участники от 13 и старше), отразить свою идею в коротком видеоролике не более 1 мин;

 Лучшая песня” (участники от 6 до 20 лет), песни можно исполнять на любом языке;

3.      Участники могут прислать на конкурс до 5 работ;

4.      К работам необходимо прикрепить информацию: ФИО  участника, возраст, место проживания, учебное заведение, название работы, обратная связь (телефоны)

Сроки проведения: с 20 октября по 20 ноября 2020 года

Работы принимаются:

Фотография и рисунок – ватсап 0555769672 или по почте: nadejda.cmc@gmail.com

Танец и эссе – ватсап 0551727269 или по почте: ira.baltabaeva@mail.ru

Песня и видеоролик – ватсап 0703566577 или по почте : zhanbolotuuluulan@gmail.com

 

Награждение:

Итоги  конкурса и награждения  проводятся с учетом возраста  исполнителей и предусматривают  присуждения с учетом номинаций дипломантов 1,2,3 степени, грамоты за активное участие в онлайн-конкурсе.

 

    Конкурс не будет рассматривать работы, каким-либо образом ущемляющие права человека или пропагандирующие любые действия, противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.

Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс не принимаются.

На изображении может находиться: один или несколько человек, цветок, растение и небо

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ

Менин сүйүктүү Кыргызстаным онлайн-акциясынын алкагында, КР билим берүү жана илим Министрлиги, балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук “Сейтек” борбору менен биргеликте 2020-ж. 26 августунан 1 сентябрына чейин “Кыргызстандын келечеги- балдарда!” бий боюнча онлайн - марафону жарыяланган.

“Кыргызстандын келечеги балдарда!”онлайн бий марафону Кыргызстандын бардык облустарынын жалпы билим берүүчү орто мектептеринин, мектеп гимназияларынын, мектептен тышкаркы мекемелеринин окуучуларынын арасында өттү.

Бий марафонунун максаттары: бий коллективдеринин деңгээлин көтөрүү, аларды колдоо иретинде , өлкөбүздүн келечеги болгон жаш муун аркылуу, Кыргызстанда жашаган ар улуттун, өлкөбүздүн маданиятынын көп кырдуу бай экендигин, улуттардын маданиятына өтө кылдат, сый мамиле жасоого, адамзаттын индивидуалдуулугун көрсөтүү менен бирге, баардык аудиторияга түшүнүктүү болгон ачык, так, жандуу кыймыл аракет менен, адамдардын арасында толеранттык мамилени үгүттөөнү бий аркылуу көрсөтүү. Жаңы жаш, таланттуу бийчилерди алып чыгып, алардын кийинки өсүүсүнө жардам берүү.

Ошондой эле милдеттери: Элдик бийлерди жайылтуу менен бирге аларды өстүрүү, өсүп келе жаткан муунду эстетикалык тарбиялоодо анын басымы жогору экендигин эске алуу менен бирге сергек жашоону пропагандалап, Кыргызстанда жашаган элдердин бийлөө традицияларын сактап, хореографиялык искусстводогу өз алдынча түзүлгөн коллективдерди өстүрүп өнүктүрүү.
Борбордун почтасына, вотсап номерлерине жети дубандын ар кайсы райондорунан бий тартылган видеоматериалдар жиберилди.
Бийлер, Кыргызстандын жараталышында(фон кылып), сахналык костюмдар менен, видеого тартылган бийлер группалык топ менен, же жеке бийчи аркылуу тартылышы шарт эле.

Сахналык костюмдарды кийип тартылуу бирден бир шарты болуп эсептелбей, бирок костюмдарды кийүү колдоого татыктуу болгон.

Кыска убакыттын ичинде бул бий марафонуна 300 дөн ашуун окуучулардан видеоматериалдар келип түштү .
Бардык катышкан кыздар, балдарга, алардын ата-энелерине ыраазычылык айтып кеткибиз келет.
Таланттуу балдар таймашып, бий марафонун жыйынтыгы келип чыкты. Татыктуулар табылды. Алардын тизмеси алдыныздарда. Бул таймаш аркылуу балдарды Кыргызстанда жашаган ар улуттун маданиятына аяр мамиле жасап, алардын каада-салтына урмат, сый мамиле жасоого үйрөтүү, эстетикалык тарбиялоодо балага музыка, искусство жаатына жол ачып, окуучулардын турмуш жолуна бир түрткү болооруна ишеним бар.
Бий марафонунун жеңүүчүлөрү 1,2,3 даражадагы дипломдордун ээси болушат


1 – орунду ээлеген окуучулар, бий коллективдер, студиялар, бий топтор:

 

1 “Таң чолпону” өспүрүм балдардын окуу чыгармачылык борбору,
Сокулук р-ну, Чүй обл.


2 Келечек бий ансамбли
Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаардык балдар чыгармачылык үйү


3 Кана Дэнс ансамбли
Кара-Балта ш., Жайыл р-ну


4 Таэлия Элдик бий ансамбли

Ош ш., Келечек БЧБ


5 “Дилгир” Элдик бий ансамбли
Бишкек ш.


6 Сүйүнүч к.Аймырза
Талас обл., Кара-Буура балд.билим берүү борбору


7 Абдылдаева Айдай -Аsia style бий тобу
Ысык-Көл обл., Ысык-Көл райондук “Жаш Кыял” БЧҮ


8 Маматраимова Айжан
Жалал-Абад обл. Таш-Көмүр ш, №2 жалпы билим берүү орто мект.


9 Муратбекова Арууке
Жалал-Абад ш.


10 Кубанычбек кызы Сузанна
Нарын облусу, Нарын району Эмгек-Талаа айылы Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеп


11 Токтонова Айгерим Ариет ансамбли
Бишкек ш.


12 Токтасинова Айбийке
Жалал-Абад Ариет БЧБ

 

2 – орунду ээлеген окуучулар, бий коллективдер, бий топтору:

 

1 “Азия Нур” Элдик бий жана ыр студиясы
Бишкек ш.


2 “Кыялкеч” бий ансамбли, А.Огомбаев ат.муз.мект. Талас обл, Талас ш.


3 Абдилазиз к.Тянур –“Театр форум” группасы

Ош обл., Чоң –Алай БЧБ


4 “Арууке” бий тобу –
Анарбаева Тансуулу, Акылбекова Ырысгуль, Нурлан к.Лира, Сулейманова Бермет, Ташболотова Гузеля Ош ш., “Келечек” БЧБ


5 Кенешбек к.Тунук
Ысык-Көл обл., Түп р-ну, Шевченко орто мект.


6 Муфтуев Аскат, Муфтуев Мирад, Муфтуев Алинур
Ысык-Көл обл., Өмүр баатыр орто мект. окуучулары


7 Кубатбекова Салтанат
Москва р-ну, “Тан нуру” БЧБ


8 Джокоева Айпери-Ариет студиясы
Бишкек ш.


9 Жасмин ансамбли-Кудинова Лиана, Жирнова Полина, Усманжанова Назима, Терехова Яна,
Каракол ш.


10 “Гулкайыр” ансамбли
Жалал-Абад ш.


11 Мырзабекова Гулиза
Кара-Буура р-ну.


12 Таджиакматова Айгерим
Жалал- Абад обл.


13 Камалбаева Аяна
Жалал-Абад обл., Ариет БЧБ


14 Чокморова Сабина, “Таэлия” Элдик бий ансамбли
Ош ш., Келечек БЧБ


15 Кемелова Дильназ
Чуй обл., БӨЧБ


16 Уланбекова Айжамал
Нарын обл., Ат-Башы р-ну

 

3 орунду ээлегендер:

 

1 “Валери” группасы
Октябрь райондук БЧБ, Бишкек ш.


2 Аsia style бий тобу
Ысык-Көл обл., Ысык-Көл райондук “Жаш Кыял” БЧҮ


3 Карабекова Назми
Талас обл., Манас райондук БББ


4 Муратова Ажара
Ысык-Көл обл., Ак-Суу р-ну, М.Мамакеев ат.гимн.мект.


5 “Ассоль” Элдик бий ансамбли
Бишкек ш., Биринчи май райондук БЧБ


6 Жалилова Бегимай
Ош обл., Араван р-ну


7 “АСЫЛ ТАН” бий студиясы
Чүй обл, Ысык-Ата р-ну


8 Молдобекова Төрайым
Жалал-Абад обл. Токтогул р-ну


9 “Нур” ансамбли
Ош ш., “Келечек” БЧБ

 

Калган окуучулардын бардыгы активдүү катышкандыгы үчүн грамоталар менен сыйланышат.
Катышуучулардын тизмеси менен, жеңүүчүлөрдүн тизмесин, грамота, дипломдорду “Сейтек” борборунун сайтынан алсаңыздар болот.
Жаңы окуу жылы башталды, онлайн тартибине карабастан, бардык окуучуларга, эжей-агайларына ийгилик каалап , ден соолуктарынын чың болушун тилейбиз.

 

 В Бишкеке празднуют День независимости КР (ФОТО) | Новости

“Кыргызстандын келечеги балдарда!” республикалык бий марафонунун

ЖОБОСУ

 

Бардык калоочуларды “Кыргызстандын келечеги балдарда!” республикалык бий марафонуна  катышууга чакырабыз. Бий марафону  Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын бийлеген бий коллективдеринин   арасында өткөрүлөт, бийлеген  видео сүйүктүү Кыргызстаныбыздын  жаратылышында  тартылышы шарт.

           

   Кайсы кесиптин ээси, кандай кызматты ээлебесин, жаш курагына, үй-бүлөлүк статусуна  карабастан,  азыркы убакта бардыгы сергек жашоого умтулушуп, коммуникабелдүү, сулуу, келишимдүү болуу  азыркы замандын талабы экендиги бардыгыбызга  маалым.  Ошондуктан көптөгөн адамдар бийлегенди  тандоодо.  Бий менен алектенген адамга, ден соолугуна пайдалуу  физикалык көнүгүүлөрдү кайталоо гана эмес, бий алар үчүн, керемет, ачык-айкын, кызыктуу окуяларга бай жашоосу.

 

Бий  марафону  бий коллективдеринин  деңгээлин  көтөрүү, аларды колдоо иретинде КР Билим берүү жана илим  министрлигинин колдоосу менен Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук “Сейтек” борбору  өткөрөт.

             “Кыргызстандын  келечеги балдарда!” бий коллективдеринин марафону  2020 –жылдын 26 - августунан 1 - сентябрына чейин .

 Марафондун максаты:   өлкөбүздүн келечеги болгон  жаш муун  аркылуу, Кыргызстанда жашаган ар улуттун, өлкөбүздүн  маданиятынын көп кырдуу  бай экендигин, улуттардын маданиятына  өтө кылдат, сый  мамиле  жасоого, адамзаттын индивидуалдуулугун көрсөтүү менен бирге,  бардык аудиторияга түшүнүктүү  болгон ачык, так, жандуу  кыймыл аракет менен, адамдардын арасында толеранттык  мамилени  үгүттөөнү бий аркылуу   көрсөтүү.  

Балдардын жана өспүрүмдөрдүн  бийлерин  популяризациялоо менен бирге, балдардын коллективдеринин билим жана тарбия маселелерине коомдун көңүлүн буруу, жаңы жаш, таланттуу бийчилерди алып чыгып, алардын кийинки өсүүсүнө  жардам берүү.

Милдеттери:

·         Элдик бийлерди жайылтуу менен бирге аларды өстүрүү, өсүп келе жаткан  муунду эстетикалык тарбиялоодо  анын басымы жогору экендигин эске алуу;

·         сергек жашоону пропагандалоо;

·         хороеграфиялык чыгармачылыктын бардык жанрын   пропагандалоо жана жайылтуу – бул жашоонун активдүү позициясы экендигин билүү;

·         Кыргызстанда жашаган элдердин бийлөө  традицияларын сактоо;

·         Хореографиялык искусстводогу өз алдынча түзүлгөн  коллективдерди өстүрүү;

·         Хореографиялык коллективдердин аткаруучулук жана сахналык чыгармачылыгын өстүрүү.

·         Хореографиялык  чыгармачылыкта тажрыйба алмашууну жүргүзүү.

 

Бийлер, Кыргызстандын жараталышында (фон кылып),  сахналык костюмдар менен тартылышы керек. Видеого тартылган бийлер группалык топ менен, же жалгыз бийчи аркылуу тартылышы  шарт.

 

Сахналык  костюмдарды   кийип тартылуу  бирден бир шарты болуп эсептелбейт, бирок костюмдарды кийүү  колдоого татыктуу.

 

 

Бий номерлерди аткаруу  2-3 минутадан ашпашы керек.

Кыргыз  бийин  бийлегендерге басым жасалат.

 

 

Биз бардык каалоочуларды өз  таланттарын, өз чыгармачылыгын көрсөтүүгө чакырабыз.

 

Бийлер бул багыттар - классикалык, элдик, заманбап, балдык  бий аркылуу көрсөтүлөт..

 

Эске алынат:

 

1.      Музыкалык материал,  актердук аткаруучулук , бийди аткаруу техникасы;

2.      Бийди аткарууда костюм чоң ролду ойнойт;

3.      Бийдеги композиция жана бийдин сүрөтү.

 

Жаш курагы:

·         майда топ – 6-10 жаш;

·         орто топ – 11-14 жаш;

·         жогорку топ – 15-18 жаш.

 

Марафондун катышуучулары, 1,2,3- даражадагы электрондук диплом, сертификаттар менен сыйланышат.

 

Катышуучулардын эң жакшы видеолору сайтка жайгаштырылат.

            Видеолорду бул почтага жөнөтсөңүздөр болот:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Же вотсап номерге: 0551727269, 0555769672 

 

Положение

Республиканского танцевального марафона “ Кыргызстандын келечеги балдарда!”

 

Приглашаем  всех на республиканский танцевальный марафон: Кыргызстандын келечеги  балдарда!”, танцуем танцы  народов мира (народы населяющих Кыргызстан) на фоне природы  любимого Кыргызстана. 

           

 В настоящее время очень модно быть красивым, коммуникабельным, спортивным, придерживаться  здорового образа жизни независимо от профессии, должности, возраста  и семейного  положения. Все больше и больше людей предпочитают танцы. Для людей, занимающихся  танцами, это не просто повторение физических упражнений для общего здоровья, для них танцы - это–их жизнь, жизнь яркая, насыщенная, интересная.

 

            Танцевальный марафон проводится  в поддержку танцевальных самодеятельных коллективов, под руководством Министерства образования и науки Кыргызской  Республики.

           

Проводит танцевальный марафон Национальный Центр детей и юношества “Сейтек”.

            Сроки проведения  танцевального марафона “Кыргызстандын  келечеги балдарда!” с 26 августа по 1 сентября 2020 г.

             

·         Цели марафона:  мобилизация молодого поколения страны, способное  через танец передать уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашей страны, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности, пропагандирующих толерантное отношение между людьми в яркой, живой, доступной и понятной  широкой аудитории.

·         Популяризация детского и юношеского танца, привлечение общественного внимания к вопросам детского танцевального образования и воспитания, выявление юных талантливых танцоров, расширение их дальнейшего роста.

Задачи:

·         распространение и развитие  народного танца, усиление его роли  в эстетическом воспитании подрастающего поколения и молодежи;

·         пропаганда здорового образа жизни.

·         пропаганда  и популяризация  всех жанров  хореографического  творчества – как активная жизненная позиция;

·         Сохранение  традиционной  танцевальной культуры народов  Кыргызстана;

·         Развитие  самодеятельного , любительского хореографического искусства;

·         Повышение исполнительского  уровня и  сценического  мастерства  хореографических коллективов  и их участников;

·         Обмен опытом в области хореографического творчества;

 

Танцевальные номера должны сниматься на фоне природы, в  танцевальных костюмах,  танцы исполняются  группой или соло . Выступление  танцоров в сценических костюмах не является  строгим условием  проведения мероприятия, но приветствуется.

 

Возрастные категории:

·         Младшая группа – 6 -10 лет;

·         Средняя группа – 11 – 14 лет;

·         Старшая группа – 15 – 18 лет.

 

Время исполнения танцевальных номеров  2-3 мин., не больше.

Большой  акцент  делается на кыргызский танец.

 

Направление танца может быть любым – классический, народный, современный, бальный.

 

Участники награждаются дипломами МОиН 1,2,3 степеней и сертификатами.

 

Лучшие видео от участников  будут опубликовываться  на сайте:

Видео можете отправлять на почту: ira.baltabaeva@mail.runadejda.cmc@gmail.com

Или на вотсап номера: 0551727269,  0555 769672

 

 

 

            

 

Нет описания фото.НЦДЮ "Сейтек" начинает онлайн-запись в следующие студии:

Алдабек кызы Гулапия 
Фольклорно-этнографический ансамбль «Байчечекей» 0507 84-68-85

Акыбаева Аина Кенешбековна 
Народный хореографический ансамбль «Ак-Ниет» 
0555 68-13-47

Алибаева Айжамал Алибаевна 
«Кыл кыяк»
0558 93-12-15

Тыналиева Нурдана Алмасбековна

Хореографическая студия "Шертай" 

0707850717

Анарбек кызы Роза 
Тан шоола 
0705 00-39-62

Брейво Юрий Вячеславович 
Студия ИЗО 
0550 06-30-63

Боровикова Надежда Александровна 
Студия подготовки детей к школе «Почитайка» 
0555 76-96-72

Боргемикова Жылдыз Сагыналиевна
Секция «Шахматы и тогуз коргоол»
0558 86-53-24

Бердибекова Мастура Суйуновна 
Ансамбль комузистов «Кыргыз көчү» 
0554 07-72-04

Джунусбаева Нургуль Абышевна 
Студия подготовки детей к школе «Родничок» 
0772 71-45-27

Качкынтаева Гулмира Мундузовна 
Студия «Оймо kg» 
0705 14-89-80

Колесников Николай Сергеевич 
Авиамодельная секция 
0703 23-29-90

Ким Владимир Петрович 
Секция таэквондо 
0555 73-72-97

Койкелов Бакыт Сапаралиевич 
Класс гитары, Театр Республика «ШКИД» 
0555 43-29-91

Лопаткин Евгений Викторович 
Школа Ушу

Латыпова Сырга Жапаровна 
Руководитель ансамбля «Шаттык» 
0555 28-19-73

Мельникова Лилия Анатольевна 
Танцевальная студия «Ариет» 
0555 98-46-27

Намазбеков Нурлан Сыртбаевич 
Народный ансамбль песни и танца «Азия Нур» 
0555 91-15-75

Реутова Галина Эркинбаевна 
Аэробика 
0550 60-21-01

Садовский Владимир Мифодьевич 
Преподаватель команды «Футбол» 
0550 96-57-37

Соломко Ирина Петровна 
Народный образцовый ансамбль «Улыбка» 
0700 57-23-29

Шамыралиева Гульжамал Шаршеевна 
Народный ансамбль танца «Дилгир» 
0702 22-22-71

Эсенгулова Гульмира Шакиновна 
Детский театрализованный хора «Ак Шоола» 
0773 45-16-24