Кружки
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru Как вылечить грыжу живота описано тут - https://gryzha.kiev.ua

Сейтек, Сейтек – Борборум!

Көк асманым көкөлөтсүн, колдосун,
Келечекке тартуулаган олжосун.
Бала-чака өнөрлөрүн өстүргөн,
Бак-таалайлуу балалыктын ордосун.

Кайырма;
Сейтек, Сейтек – Бир боорум,
Сейтек, Сейтек – Бир боорум.

Шер Сейтектин ысмын алып жүрөмүн,
Шамды өчурбөй балбылдаймын, күйөмүн,
Балалыктын ордосумун бапырап,
Балалыкты жарык чача сүйөмүн.

Кайырма;

Кыргызстан – эгемендүү мекеним,
Балдарындын кенжесимин, эркемин.
Өнөрүмдү сага арнайм шаттанып,
Келечегиң мына менмин – Сейтегиң.

Кайырма;