Кружки
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru Как вылечить грыжу живота описано тут - https://gryzha.kiev.ua
Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 30-жылдыгына арналат
«Менин өлкөм, менин Кыргызстаным” аттуу балдардын жана өспүрүмдөрдүн арасындагы онлайн - сынак
 
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук “Сейтек” борбору КР Эгемендүүлүгүнүн 30-жылдыгына арналган онлайн-сынак жарыялайт.
Бул күн, Эгемендүү мамлекеттин, биздин Ата-Мекендин жаңы жаралган туулган күнү болуп калды. КР Эгемендүүлүк күнү – бул тынчтыктын жана боордоштуктун, боштондуктун майрамы, биздин көп улуттуу элдин биримдиги, биздин өлкөнүн азыркысы жана келечеги үчүн бардыгы жоопкерчиликтүү экендигин эске салат. Биздин балдар үчүн өз Мекенинде баардыгы кымбат: анын эли, жери, анын эртеңкиси. Кыргызстаныбыздын келечеги биздин балдардын колунда .
 
Онлайн-сынактын максаты – патриоттулук сезимди тарбиялоо менен бирге, жаш муундун укуктук маданиятын өстүрүү, ошондой эле окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү менен бирге, аларды ачуу.
 
Милдеттери:
• Туулуп өскөн жердин тарыхын үйрөнүү менен бирге, балдарга жана өспүрүмдөргө адеп-ахлактык, патриоттук тарбия берүү ;
• Кыргызстандын элдеринин каада-салттарына кызыгуу менен аларга сый мамиле кылууну үйрөтүү;
• балдардын жана жаштардын аң -сезиминде коомдук келишимди жана жалпы улуттук биримдиктин ойун бекемдөө;
• өз Мекенинин өткөн тарыхына сыймыктануу менен патриоттук аң-сезимди бекитүү;
• өз Мекенине сыймыктанууну, өз жакындарын сүйүүнү тарбиялоо жана айлана-чөйрөнү сактоого арналган көйгөйлөргө балдардын көңүлүн буруу, жаратылышка урмат жана чын көңүлү менен мамиле жасоо, экологиялык сабаттуулук жашоонун стили экендигин калыптандыруу жана алардын экологиялык маданиятын жогорулатуу;
• Катышуучуларга дистанциялык масштабдуу сынакка, мекемеден, региондон тышкары, катышууга шарт түзүп берүү.
Сынактын катышуучулары:
• 6 жаштан 16 жашка чейинкилер, Кыргызстанда жашагандар гана катыша алышат.
• 1-11 класстын окуу мекемелеринин окуучулары ( мектеп, лицей, гимназия, колледждердин);
• Чыгармачылык мектептердин, мектептен тышкаркы мекемелердин , маданий борборлордун, жекече студиялардын окуучулары;
• Окуу мекемелерге катышпаган окуучулар да катыша алышат.
Онлайн-сынактын номинациялары:
1.”Биздин өлкө – бул биздин тарыхыбыз”( эссе, жазган эссенин тексти өз колунан жазылган, тематикага ылайыктуу болушу шарт; сүрөттөр, Кыргызстандын эң маанилүү жерлери; видеоролик, - “Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү даталарды айтып берүү”);
2. “Тарых жүзү ”( ар түрдүү чыгармачылык иштер, өз иши, эмгеги, эрдиги, чыгармачылыгы менен өлкөбүздүн тарыхына салым кошкон инсандар жөнүндө: сочинение, эссе, аңгеме, ыр жазуу, ар кандай проектерди, изилдөө иштерди, ошондой эле ИЗО, плакат, көл өнөрчүлүк боюнча иштер, стенгазеталар)
3. “Менин Мекенимдин символдору” ( эссе, ыр, сочинения, ангеме, ИЗо, көл өнөрчүлүк боюнча иштерди салуу)
4. “ Ата-Мекеним” жөнүндө ырдайм”( ырларды көркөм окуу боюнча видео жана аудио файлдар, проза, монолог, сценка, спектаклден үзүндү, музыкалык, чыгармачылык топтордун, бий коллективдеринин бийлери, жаш композиторлордун жана жаш аткаруучулардын Ата-Мекен жөнүндө ырларды ырдоо, майрам менен көркөмдүктө куттуктоо)
5. “Автордук сүрөт” ( тематикага ылайыктуу эң кызыктуу, башкача сүрөттөр жана коллаждар) кабыл алынат.
 
Конкурстун шарттары:
• Катышуучлар бир же бир нече номинацияга катышса болот;
• Ар бир номинацияга экиден иш жиберсенер болот;
• Ар бир ишке: катышуучунун аты-жөнү, жашы, жашаган дареги, окуу жайы, мектеби, жиберген иштин аты, кайсы номинацияга сунушталгандыгын, телефондорун көрсөтүшү керек.
 
Жиберген иштердин форматы:
• 1-бет Эссе печатталган, же колго жазылган;
• Фотосүрөт, коллаж ж.б. jpg форматта;
• Аудио жана видео файлдардын узактыгы 1 минутадан ашпашы керек.
• Сынактын мөөнөтү 2021-ж. 10 августтун 10 сентябрына чейин
• Сынакка жиберилген иштер номинациялар менен жооптуу адамдарга төмөнкү почталарга салынышы шарт:
• “Биздин өлкө – бул биздин тарыхыбыз”, “Тарых жүзү ”- Балтабаева Ира Камантуловна, 0551727269, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• “Менин Мекенимдин символдору”- Боровикова Надежда Александровна, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• “ Ата-Мекенимди даңктайм” - Брейво Юрий Вячеславович., 0550063063 , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• “Автордук сүрөт” - Жанболот у. Улан, 0703566577, ulan.94¬kg.jan.kg
Сыйлоо:
• Сынактын жыйынтыгы жана сыйлоо аткаруучулардын жаш курагын , эске алуу менен бирге, 1,2,3 даражадагы дипломдорду, активдүү катышкандыгы үчүн грамоталарды берүү менен жыйынтыкталат.
• Сынак адамдын укугуна шек келтирген же башка КР Мыйзамдарына ылайык келбеген нерселерди камтыган иштерди карабайт.
• Бейтааныш бирөөнүн ишинин көчүрмөсү кабыл алынбайт.
 
Онлайн-конкурс «Моя страна, мой Кыргызстан»,
посвященный празднованию 30 - летия Независимости КР
 
Национальный центр детей и юношества «Сейтек» объявляет о начале онлайн-конкурса, посвященного 30 - летию Независимости Кыргызской Республики.
 
Этот день и стал днём рождения нового, независимого государства, днём рождения нашей Родины. День независимости Кыргызской Республики – это праздник свободы, мира и добра, который символизирует единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Для наших детей все должно быть дорого на своей Родине: и её народ, и её земля, и её завтрашний день. Будущее Кыргызстана в руках наших детей.
Цель - воспитание чувства патриотизма и повышение правовой культуры молодого поколения, выявление и развитие творческих способностей учащихся.
Задачи:
• духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей и подростков посредством изучения исторического наследия родного края;
• привитие уважения и интереса к традициям народа Кыргызстана;
• укрепление в сознании детей и молодежи идеи общественного согласия и общенационального единства;
• воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;
• воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким и привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе, формирование экологически грамотного стиля жизни и повышение уровня их экологической культуры;
• предоставление участникам возможности соревноваться масштабно, выходящем за рамки учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса.
 
Участники конкурса:
• Дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет;
• Проживающие на территории Кыргызстана;
• Учащийся 1-11 классов образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий, колледжей и др.);
• Учащийся художественных школ, детских центров дополнительного образования детей, домов культуры, частных студий и др.;
• Дети, не посещающие образовательные учреждения;
 
Номинации конкурса:
1. «Наша страна - это наша история» (эссе, текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать тематике; рисунки, самые знаменательные места Кыргызстана; видеоролик, - «Расскажи о знаменательных датах в истории Кыргызстана»)
2. «История в лицах» (любые творческие работы, рассказывающие о людях, которые своим трудом, подвигами, творчеством и другими достижениями вписали свое имя в историю страны: сочинения, эссе, рассказы, стихи, проекты, исследовательские работы, а также изо, поделки, плакаты, стенгазеты и др.)
3. «Символы моей страны» (эссе, стихи, сочинения, рассказы, изо, декоративно-прикладное творчество и другие творческие работы)
4. «Воспеваю Родину» (принимаются видео и аудио файлы с выразительным чтением стихотворений, прозы, монологов, сценических коллективов, сценок, фрагментов спектакля, музыкальных коллективов, танцевальных коллективов, юных композиторов и исполнителей на тему конкурса)
5. «Авторская фотография» (принимаются интересные, необычные фотографии и коллажи, соответствующие тематике)
 
Условия конкурса:
• Участники могут принять участие в одной или нескольких номинациях.
• Работы принимаются на русском и кыргызском языках.
• От каждой номинации можно представлять только две работы.
• К работам необходимо прикрепить информацию: ФИО участника, возраст, место проживания, учебное заведение, название работы, указать номинацию конкурса, обратная связь (телефон).
 
Формат работ:
• Эссе – 1 страница печатным, либо рукописным текстом;
• Фотография, коллаж и т.д в формате jpg;
• Аудио- и видео файлы длительностью не более 1 минуты;
Сроки проведения: с 10 августа по 10 сентября 2021 года
Работы принимаются по номинациям ответственным по почте или ватсап:
1.«Наша страна - это наша история», «История в лицах» - Балтабаева Ира Камантуловна, 0551727269, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2. «Символы моей страны», - Боровикова Надежда Александровна, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
3. «Воспеваю Родину» - Брейво Юрий Вячеславович., 0550063063, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
4. «Авторская фотография» - Жанболот у. Улан, 0703566577, ulan.94-kg.jan.kg
Награждение:
Итоги конкурса и награждения проводятся с учетом возраста исполнителей и предусматривают присуждения с учетом номинаций дипломантов 1,2,3 степени, грамоты за активное участие в онлайн-конкурсе.
Конкурс не будет рассматривать работы, каким-либо образом ущемляющие права человека или пропагандирующие любые действия, противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.
Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс не принимаются.
 
Возможно, это изображение (текст «31 августа день независимости кыргызской республики»)