Кружки
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru Как вылечить грыжу живота описано тут - https://gryzha.kiev.ua

На изображении может находиться: 47 человек, в том числе Аида Берикова, люди на сцене

 

 

 

“Көп  түрдүүлүктөгү  шайкештик онлайн-сынагынын”

Жобосу

“Достук жана боордоштук – биздин байлыгыбыз” девизи менен өтөт

 

“Маданий  көп түрдүүлүктү эске алуу менен бирге, улут аралык  баарлашуу” биздин вазийпабыз (миссия)

 

         Ар бир жаңы муун  жаңы көйгөйлөргө туш болот.  Биздин балдардын  жана өспүрүмдөрдүн азыркы учурда  эң маанилүү көйгөйү бул    бири-бири менен  баарлашуу, сүйлөшүү болуп эсептелет. Биздин  сынак  ушул көйгөйдү  чечүүгө, Кыргызстанда  жашаган  бардык улуттагы элди  биримдикке, достукка, кызматташууга  чакырууга  багытталган.

 

“Көп түрдүүлүктөгү шайкештик” – бул бардык улуттагы   балдардын, динине, маданиятына карабастан,  мыкты, укмуштуу дүйнөгө  таандык  экендиги. Биз сыртыбыздан  канчалык айырмаланып турсак дагы, ички  дүйнөбүз менен жакын  болушубуз мүмкүн. Чын жүрөктөн, ак ниет жана ачык карым-катнаш, жаныңда  жашагандарды түшүнүү менен кабыл  алуу гана аркылуу биз бири бирибизге жакындап, дүйнөнү  гармониялуу  кыла алабыз.

 

Сынактын максаты: улут  арасындагы  маек курууга, сүйлөшүүгө, ар бир адамдын индивидуалдуулугун көрсөтө билүү,    маданияттын ар түрдүүлүгүн  кабыл алуу  жана түшүнүү.

 

Милдети:

- Кыргызстанда жашаган элдердин маданиятына кызыгуу, бардык улуттун өкүлдөрүнө сый урмат менен мамиле жасоо,  улут аралык  жана ар  кандай диндеги  адамдарга  колдоо көрсөтүү;

 

-       ар улуттун өкүлдөрүнүн маданияты, үрп-адаты, салты, тили жөнүндө өсүп келе жаткан муунга  оң түшүнүктү бекитүү;

-       катышуучулардын арасынан таланттуу, чыгармачыл жана активдүүлөрдү тандап жана аларды кызыктыруу;

    Катышуучулардын  чыгармачылыгы – бул, балдардын бирге болуусу,  бирге пикир алышууга, бирге өсүүгө жана дүйнөнү  жакшыртууга далалат жасоолору бир экендигин түшүнүү;

Сынакка, улуттук каада-салтты, Кыргызстанда жашаган улуттардын жашоосун жана ар улутка таандык  болгон  ар кандай жакшы  нерселерди камтыган иштер кабыл алынат. Улут аралык достукту,  бири-бирин түшүнүшүүнү  жана  ар улуттун жакшы нерсесин көрсөтүү  кубатталат.    

 

Сынакты  өткөрүү шарты:

1.  Сынакка 6 жаштан 20 жашка чейинки балдар жана жаштар катыша алышат    

2.  Сынак  төмөнкү номинациялар боюнча  өтөт: 

 “Эң жакшы  сүрөт (катышуучулардын жашы 10 жашка чейин),  графика(карандаш) жана живопись(акварель, гуашь,пастель, масло, тушь) техникалары менен аткарылышы  шарт;

 Эң жакшы  фотосүрөт (6 жаштан 20 жашка чейинкилер катыша алышат),  иштер jpg форматта аткарылышы керек;

 Эң жакшы бий (9 жаштан 15 жашка чейин), жеке жана коллективдүү бийлерди кабыл алабыз;

 Эң жакшы эссе (13 жаштан жогоркулар), эссенин текстти өзү жазган болушу керек жана тематикага  туура келиши шарт;

 Эң жакшы видеоролик(13 жаштан жогоркулар), өзүнүн идеясын кыска 1 минуталык видеороликте көрсөтүшү керек;

Эң жакшы ыр (6 жаштан 20 жашка чейинкилер),  ырлар ар кайсы тилде аткарылышы шарт;

3. Катышуучулар  сынакка 5 ишти салышы керек, жашы сынактын номинациясына  туура келбесе каралабайт;

 4.Сынакка жиберүүчү ишке : катышуучунун аты-жөнү, жашы, кайсы аймакта, толук дареги, кайсы окуу жайдан,  жиберүүчү иштин  аталышы, катышуучунун телефондору, еmail почтасы көрсөтүлөт.

Сынакты өткөрүү убактысы: 2020- ж. 20 октябрынан 20 ноябрга  чейин

Сынакка жиберилүүчү иштерди:

Фото жана тартылган сүрөттөр: ватсап 0555769672 же почтасына: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бий жана эссе – ватсап 0551727269 же  почтасына: ira.baltabaeva@mail.ru

Ыр жана видеороликтер  ватсап 0703566577 же почтасына: zhanbolotuuluulan@gmail.com

 

 

Сыйлыктар:

Сынактын жыйынтыгы  жана аларды сыйлоо, катышуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша 1,2,3  даражадагы  дипломдорду, активдүү катышкандыгы үчүн грамоталарды  тапшыруу менен жыйынтыкталат.

 

    Сынакта, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына туура  келбеген иш аракеттер,  адамдын кандайдыр бир укуктарын   кысымга  алынышы каралбайт.   

Сынакта,  башка бирөөнүн идеясын  көчүрүп алынган  иштер  каралбайт.

 

 

Положение

Онлайн-конкурса «Гармония в Многообразии» под девизом: “Дружба и братство – наше богатство”

 

Миссия: учитывая культурное многообразие, вести межкультурный диалог

 

Каждое новое поколение сталкивается с новыми проблемами. Главная проблема наших детей и подростков –это проблема общения. Именно на преодоление этого направлен наш конкурс, призывающий собрать воедино все народы Кыргызстана.

Гармония в многообразии – это прикосновение к миру прекрасного и совершенного через различие детей всех национальностей, вероисповеданий и культур. При нашей внешней непохожести мы можем быть внутренне близки. Только через искреннее, открытое и доброе общение, через понимание и принятие всех живущих рядом, мы сможем приблизиться друг к другу -  сделать мир гармоничнее.

 

Цель: способствовать ведению диалога между народами, принятие и понимание разных культур, форм самовыражения и способов проявления индивидуальности.

Задачи:

- формирование интереса к культуре народов, проживающих в Кыргызстане, уважительного отношения к представителям различных национальностей, поддержание межнационального и межконфессионального согласия;

-       укрепление положительных представлений подрастающего поколения о культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей;

-       выявление и поощрение талантливых, творческих и активных участников.

Творчество участников – это возможность понять, что дети могут и должны быть вместе, что они едины в своих порывах общаться, развиваться и делать наш мир лучше.

На конкурс принимаются работы, показывающие национальные традиции, уклад жизни и другие яркие признаки, присущие различным народам Кыргызстана. Приветствуется межнациональная дружба, взаимопонимание и позитивный настрой.

Условия проведения конкурса:

1.      Участником конкурса может стать любой в возрасте от 6 до 20 лет.

2.      Конкурс проводится  по следующим номинациям:

“Лучший рисунок” (участники до  10 лет),  работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;

“Лучшее фото (участники от 6 до 20 лет), работы принимаются в формате: jpg;

Лучший  танец (участники от 9 до 15 лет), принимаем коллекивные и одиночные выступления;

Лучшее  эссе (участники от 13 лет старше), текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать тематике; 

Лучший видеоролик ( участники от 13 и старше), отразить свою идею в коротком видеоролике не более 1 мин;

 Лучшая песня” (участники от 6 до 20 лет), песни можно исполнять на любом языке;

3.      Участники могут прислать на конкурс до 5 работ;

4.      К работам необходимо прикрепить информацию: ФИО  участника, возраст, место проживания, учебное заведение, название работы, обратная связь (телефоны)

Сроки проведения: с 20 октября по 20 ноября 2020 года

Работы принимаются:

Фотография и рисунок – ватсап 0555769672 или по почте: nadejda.cmc@gmail.com

Танец и эссе – ватсап 0551727269 или по почте: ira.baltabaeva@mail.ru

Песня и видеоролик – ватсап 0703566577 или по почте : zhanbolotuuluulan@gmail.com

 

Награждение:

Итоги  конкурса и награждения  проводятся с учетом возраста  исполнителей и предусматривают  присуждения с учетом номинаций дипломантов 1,2,3 степени, грамоты за активное участие в онлайн-конкурсе.

 

    Конкурс не будет рассматривать работы, каким-либо образом ущемляющие права человека или пропагандирующие любые действия, противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.

Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс не принимаются.